Grupa Transportowa Podkarpacie Sp. z o.o. ściśle współpracuje z przewoźnikami posiadającymi auta, które są dostosowane do przewozów pod osłoną karnetów TIR, dzięki czemu Grupa Transportowa Podkarpacie Sp. z o.o. może obsługiwać stałe zlecenia na Białoruś, Ukrainę, Rosję, Serbię i Bośnię.

 

Przewoźnicy współpracujący z Grupą Transportową Podkarpacie Sp. z o.o. są członkami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Spółka spedycyjna ściśle współpracuje zarówno z przewoźnikami w ruchu krajowym jak i międzynarodowym. W Miejscu Piastowym i w bliskich jego okolicach działa kilkanaście firm transportowych oraz kilka przedsiębiorstw spedycyjnych, z którymi codzienna współpraca pozwala na zaspokojenie stałych zleceń spedycyjnych spółki. Niezbędna jest również współpraca z agencją celną w Krośnie i Sanoku, agencją ubezpieczeniową będącą podstawowym ubezpieczycielem spółki oraz okolicznymi bankami. Do realizacji zleceń bieżących GT Podkarpacie stale poszukuje doświadczonych przewoźników z niezbędnym taborem, wymaganymi licencjami, pozwoleniami oraz ustabilizowanej pozycji na rynku usług transportowych.

Grupa Transportowa Podkarpacie Sp. z o.o. ze względu na swoje położenie geograficzne obsługuje poza zleceniami krajowymi, w pierwszej kolejności zlecenia międzynarodowe na trasach z Polski na Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję, Litwę, Łotwę i Estonię. Kolejne kraje, do i z których przyjmowane są zlecenia do realizacji przez GT Podkarpacie to Finlandia, Szwecja, Czechy, Austria, Włochy, Szwajcaria, Ukraina, Białoruś, Rosja, Niemcy, Francja, kraje Beneluksu, Hiszpania i Wielka Brytania. Spółka działa zatem na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Realizowane zlecenia z poszczególnych państw powtarzają się, co przyczynia się do coraz większego doświadczenia przy przewozach to tych krajów.

Każde zlecenie zostaje analizowane przez pracowników i realizowane według polityki najwyższej jakości. Celem polityki jakości Grupy Transportowej Podkarpacie Sp. z o.o. jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, zatrudnianie fachowców o najwyższych standardach w zakresie profesjonalnego wykształcenia i znajomości języków obcych. Podstawowymi założeniami polityki jakości Grupy Transportowej Podkarpacie Sp. z o.o. jest uzyskanie oraz utrzymanie wysokiej jakości usług na poziomie konkurencyjnym wśród najlepszych firm spedycyjnych w Polsce. Założenia te są niezbędne, gdyż GT Podkarpacie jest spedytorem międzynarodowym świadczącym usługi dla wszystkich krajów Europy i mogących realizować zlecenia w wielu państwach świata. Dążeniem firmy jest spełnianie oczekiwań i wymagań klientów oraz uzyskanie wysokiej oceny jej działalności na rynku krajów europejskich za jakość i konkurencyjność usług spedycyjnych i w międzynarodowych przewozach samochodowych.

 

Celem polityki jakości spedycji GT Podkarpacie jest:

 • świadczenie usług na najwyższym poziomie

 • spełnianie oczekiwań klientów co do jakości, szybkości i bezpieczeństwa przewozów

 • zatrudnianie fachowców o najwyższych standardach w zakresie fachowego wykształcenia, znajomości języków obcych i kilkuletniego stażu pracy w zawodzie

 • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, stosownie do rosnących wymagań jakościowych rynku branży TSL

 • wprowadzenie stałych szkoleń zawodowych

 • analiza potrzeb i oczekiwań klientów

 • stała akwizycja zleceń na rynku polskim i na rynkach międzynarodowych

 

Grupa Transportowa Podkarpacie Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie polityki jakości i polityki finansowej staje się coraz bardziej konkurencyjna na rynku usług spedycyjnych, stale powiększając wachlarz oferowanych usług.

 

GT Podkarpacie to spedycja drogowa krajowa i międzynarodowa, która realizując otrzymane zlecenia organizuje przede wszystkim:

 • odbiór przesyłek od nadawcy i dostarczenie przesyłki do finalnego odbiorcy

 • obsługę dokumentacyjną w kraju nadania i w kraju docelowym

 •  dobór optymalnej trasy przewozów

 •  dobór sprawdzonych i kompetentnych przewoźników

 •  bieżące monitorowanie przesyłki i stałą łączność z przewoźnikiem

 • odprawy celne w kraju wyjścia i w kraju docelowym

 • terminowe dostawy

 • dostawy zgodnie z konwencją CMR

 •  doradztwo ubezpieczeniowe i handlowe

 

Poza tym, GT Podkarpacie to szybki, bezpieczny, solidny i profesjonalny serwis powierzonych towarów. Często spółka bywa pośrednikiem pomiędzy klientem a rynkiem usług transportowych i spedycyjnych a pracownicy służą poradami w dziedzinie wysokości frachtów za poszczególne transporty, ubezpieczeń ładunków, wymaganych pozwoleń i dokumentów na transport, odpraw celnych oraz wszelkich niezbędnych informacji do przewozu danego rodzaju towaru.

Grupa Transportowa Podkarpacie Sp. z o.o. jest spedycją, której nie jest obca obsługa zleceń spedycji morskiej. Spółka organizuje import i eksport przesyłek morskich we wszystkich kierunkach świata oraz zapewnia kompleksową usługę transportu morskiego przesyłek kontenerowych FCL.

 

Oferta spedycji morskiej spółki obejmuje:

 • transport ładunków do i z portów polskich i zagranicznych

 • organizację przewozów morskich, bliskiego i dalekiego zasięgu

 • organizację przeładunków portowych w kraju i za granicą

 • profesjonalne porady spedycyjne

 • obsługę celną

 • aranżację ubezpieczeń morskich

 

GT Podkarpacie proponuje również doradztwo i pomoc w zakresie optymalizacji procesu przepraw promowych na wszystkich liniach promowych na obszarze mórz Bałtyckiego, Północnego i Śródziemnego. W ofercie promowej znajduje się optymalny wybór przewoźników promowych, wybór rejsów optymalnie dopasowanych do potrzeb i terminów dostaw, atrakcyjne stawki frachtowe i terminy płatności oraz pewna i prosta rezerwacja miejsc dla pojazdów i kierowców.

 

Grupa Transportowa Podkarpacie Sp. z o.o. stale rozszerza swoją ofertę, która staje się coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do ofert innych spedycji w kraju. Usługi oferowane przez spółkę świadczone są na najwyższym poziomie, przez wykwalifikowanych pracowników z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia, co pozwala na elastyczność i otwartość na nowe wyzwania branży spedycyjnej.

 

ZADZWOŃ DO NAS

+48 13 43 479 55
lub
+48 13 43 479 56

 

NAPISZ DO NAS

spedycja@gtpodkarpacie.pl

 

JESTEŚMY BLISKO CIEBIE

GRUPA TRANSPORTOWA
PODKARPACIE Sp. z o.o.

38-430 Miejsce Piastowe
ul. Dworska 23
Polska

 

MARIOLA

gtpodkarpacie

 

DAWID

3137125