Grupa Transportowa Podkarpacie Sp. z o.o. z siedzibą w Domaradzu została zawiązana 23 listopada 2002 roku, co udokumentowane jest aktem notarialnym z dnia 23 listopada 2002 r. W dniu 3 lutego 2003 roku zgodnie ze złożonym wnioskiem wynikającym z przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka została założona przez kilkunastu prywatnych właścicieli firm transportowych – początkowo posiadających licencję na krajowy drogowy transport rzeczy. Założeniem i głównym celem nowo powstałej firmy spedycyjnej była obsługa wewnętrzna środków transportowych udziałowców.

W pierwszych latach istnienia Grupy Transportowej Podkarpacie Sp. z o.o. podstawą jej działalności były starania o jak najwyższe stawki dla swoich przewoźników, niskie marże nakładane na frachty oraz utrzymanie powierzonych środków transportu w ciągłym ruchu. Poprzez swoją działalność i dobrze wykonywany proces przemieszczenia zleconych towarów, Grupa Transportowa Podkarpacie Sp. z o.o. zaczęła zyskiwać coraz większe grono klientów, którzy z czasem zaczęli regularnie korzystać z usług spółki.

W miarę rozwoju firmy zaczęło przybywać zleceń spedycyjnych, pod realizacje których zaczęło brakować środków transportu. Spółka musiała wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i zdobywała kolejne firmy transportowe, które były w stanie współpracować ze spedycją na stałe. GT Podkarpacie na początku swojej działalności była typowo spedycją drogową krajową. Kiedy udziałowcy otrzymali na swoje środki transportu licencje na międzynarodowy transport drogowy rzeczy, spółka wyszła naprzeciw oczekiwaniom i przekształciła się w spedycję krajową i międzynarodową jednocześnie. W trakcie zdobywania nowych klientów, których wymagania były coraz większe, zasięg terytorialny obsługiwanych zleceń powiększał się o kolejne kraje. W pierwszej kolejności była to Słowacja, Węgry, Czechy i Niemcy, kolejno zostały eksportowane towary na Białoruś, Rosję, Ukrainę, Serbię oraz Rumunię i Grecję. Spółka zaczęła zdobywać klientów zagranicznych. Zleceń na przewozy od klientów zagranicznych było coraz więcej.

W 2009 roku Grupa Transportowa Podkarpacie Sp. z o.o. przeszła w ręce jednego z początkowych współudziałowców – w ręce pomysłodawcy i głównego założyciela spółki. Inwestor przejął wszystkie funkcje dotychczasowej spółki, majątek, należności i zobowiązania oraz zadania i środki na ich realizację. Nazwy spółki nie zmieniono, natomiast zmianie uległ skład personelu oraz miejsce siedziby spółki. Siedziba spółki została przeniesiona do Miejsca Piastowego koło Krosna. Rozpoczęto działania mające na celu najbardziej efektywne dostosowanie organizacyjne, ekonomiczne i techniczne przedsiębiorstwa, odpowiadające celom, jakie przed nim postawiono.

Zarządzanie podmiotem gospodarczym niesie z sobą cechy wynikające z praktyki ekonomicznej, jak i z dorobku nauk o organizacji i zarządzaniu. Władze firmy na etapie zmian musiały zbudować plan strategiczny, który określał w jakiej strukturze działa firma spedycyjna, jaki segment rynku obsługuje, jakie potrzeby klientów chce zaspokajać, jaka jest konkurencja w danym segmencie oraz badał kwalifikacje i motywacje zatrudnianych osób.

Od 2009 roku spółka GT Podkarpacie w bardzo małym stopniu przypomina spółkę z poprzednich lat. Został zmieniony zarząd, personel, system zarządzania firmą, przede wszystkim zarządzanie finansowe i zarządzanie marketingowe. Obecnie spółka ma jednego właściciela, a interesy firmy brane są pod uwagę w pierwszej kolejności, przy czym nie zaprzestano starać się o jak najwyższe stawki za transport dla przewoźników. Zaczęto dbać aby rozwój przedsiębiorstwa spedycyjnego szedł w parze z rozwojem samego rynku branży transport – spedycja - logistyka.

Funkcjonowanie podmiotu gospodarczego wymaga sprostania wielu wyzwaniom wynikającym z dynamiki otoczenia rynkowego. Rynek stwarza szanse, które można wykorzystać, ale i zagrożenia, których należy unikać, ewentualnie ograniczać negatywne ich skutki. Wyzwania te wymagają wykorzystania odpowiednich systemów zarządczych. Grupa Transportowa Podkarpacie Sp. z o.o. wraz ze zmiana właściciela, pozyskała wykwalifikowany, doświadczony, otwarty na zmiany personel, charakteryzujący się profesjonalizmem w realizacji procesu spedycyjnego oraz elastycznością co do powierzonych zleceń spedycyjnych.

 

ZADZWOŃ DO NAS

+48 13 43 479 55
lub
+48 13 43 479 56

 

NAPISZ DO NAS

spedycja@gtpodkarpacie.pl

 

JESTEŚMY BLISKO CIEBIE

GRUPA TRANSPORTOWA
PODKARPACIE Sp. z o.o.

38-430 Miejsce Piastowe
ul. Dworska 23
Polska

 

MARIOLA

gtpodkarpacie

 

DAWID

3137125